Werkgroepen

Gemaakt op dinsdag 28 februari 2012 Laatst bijgewerkt op zaterdag 16 april 2016 Geschreven door Administrator

Binnen de organisatie van het Erfgoedlokaal kennen we een paar werkgroepen waarin een aantal mensen geheel op vrijwillige basis een bepaald doel of een bepaalde opdracht, resultaatgericht proberen uit te voeren.werkgroep


Zo houden we ons bezig met:

 • Verzamelen van foto’s van Haren en omgeving en proberen we zoveel mogelijk foto’s benoemd te krijgen,
 • Verzamelen van bidprentjes die we in een digitaal bestand verwerken om van daaruit gegevens te destilleren die zo een beeld geven van de samenstelling van de Harense bevolking,
 • Verzamelen van (kranten)knipsels die we onderbrengen in een digitaal bestand waarin op chronologische volgorde een tijdslijn wordt gevormd van de geschiedenis van Haren,
 • Oral Historie; een programma waarin we proberen persoonlijke verhalen van vroeger digitaal op te nemen en te bewaren voor het nageslacht,
 • Presenteren van een aantal tentoonstellingen per jaar die thematisch de geschiedenis van Haren weergeven,
 • Heemkunde, waaronder archeologie, lokale en regionale geschiedenis, stamboomonderzoek (genealogie), archiefonderzoek, kadasteronderzoek, flora en fauna onderzoek, dialect, volkscultuur (tradities),
 • Contacten onderhouden met regionale heemkundekringen, archieven en onderzoeksgroepen.


Binnen de werkgroepen kennen we vrijwilligers die bepaalde ervaring en vaardigheden bezitten in:

 • Textiele werken; waaronder kledingrestauratie en het opnieuw vervaardigen van kledingstukken naar modellen uit vroegere tijden die nodig zijn voor onze tentoonstellingen,
 • Metaal- en houtbewerking; eveneens nodig voor de restauratie van gebruikte goederen en ter ondersteuning van onze tentoonstellingen,
 • Fotografie,
 • Stylisten, die oog hebben in het opzetten van tentoonstellingen,
 • Facilitaire zaken; mensen die de puntjes op de 'i' zetten, nodig om het Erfgoedlokaal representatief te tonen aan haar bezoekers,
 • Public relations; zij verzorgen de persberichten en onderhouden contact met de regionale media, waaronder TV, kranten en de radio,
 • Contacten leggen; onze ambassadeurs, die bij de mensen het vertrouwde gezicht zijn namens het Erfgoedlokaal, nodig om bruikleen spullen in te nemen voor onze tentoonstellingen.


Ook mogen we steeds meer gebruik maken van de vele vrienden die het Erfgoedlokaal niet alleen financieel steunen, maar ook met raad en daad onze doelen een warm hart toedragen!

Bijzonder te noemen zijn die aanvullingen die door creatieve handen gemaakt worden en die een belangrijke bijdrage leveren aan het completeren van onze tentoonstellingen. Door de jaren heen is deze groep alleen maar gegroeid en de daaruit voortkomende passie is zeer zeker te merken in onze tentoonstellingen. Hiervoor onze dank!

Copyright (c) - Erfgoedlokaal Haren Ons Dorp 2012 / Disclaimer