Archief

Gemaakt op dinsdag 28 februari 2012 Laatst bijgewerkt op woensdag 08 juli 2020 Geschreven door Administrator

 

ARCHIEF ERFGOED HAREN

Erfgoedlokaal Haren ons dorp beheert momenteel een eigen historisch archief waarin opgenomen de geschiedenis van Haren in beeld en geluid.Archief Erfgoed 1

Naast documenten, in de vorm van agenda's, notulen, dossiers, brieven en akten, maken ook kaarten, foto's, films, video's en digitale bestanden deel uit van ons “Erfgoed Archief - Haren”.

Het archief is vooralsnog niet openbaar, wat betekent niet vrij toegankelijk. Dit omdat het overgrote deel nog geinventariseerd moet worden. Daarnaast zijn we volop bezig met het digitaliseren van ons archief, zodat in de toekomst het archief deels via onze website openbaar is te maken.

Archief Erfgoed 4De originele historische informatie dragers kunnen dan optimaal geconditioneerd en onder een klimatologische verantwoorde manier bewaard worden.
Uiterst waardevolle artikelen zullen in bewaring gegeven worden bij speciaal daarvoor ingerichte archieven als het Stadsarchief Oss en/of het Brabants Historisch Archief (BHIC) in ’s hertogenbosch.

Ons archief is ingedeeld in een aantal hoofdgroepen, te weten:

 • Fotoarchief
  Onze collectie bevat grotendeels digitale reproducties van foto’s die uit de Harense gemeenschap komen. Daar deze foto’s grotendeels uit “schoenendozen” en albums” komen, is de persoon die de foto heeft gemaakt vaak niet (meer) te achterhalen.
  Veel foto’s moeten nog geïdentificeerd worden om ze hun maximale waarde te geven.
  Ook bevat ons archief een groot aantal dia’s tussen glas en negatieven die deskundig gerestaureerd moeten worden.Daar er momenteel weinig tot geen financiële middelen voorhanden zijn tot restauratie worden deze zaken onder goede condities opgeslagen.
 • Film- en geluidarchief
  Binnen de collectie hebben we een aantal 8 mm smalfilms. Ook deze dienen gerestaureerd en geïdentificeerd te worden. Graag zouden wij deze 8 mm films willen digitaliseren en op DVD zetten. Helaas ontbreken ons de middelen hiervoor. Om verder verval tegen te gaan liggen de films veilig opgeborgen en alleen toegankelijk voor specialisten die 8 mm films weten te hanteren.Daarnaast hebben we binnen de collectie ook een aantal geluidsfragmenten waarop Harenaren de historie van Haren vertellen.
 • Gedachtenis / bidprentjes
  Door de jaren heen zijn ons een groot aantal bidprentjes aangeboden. Deze zijn op alfabetische volgorde opgeborgen in ons archief. Helaas komt het voor dat wanneer zo’n archiefonderdeel openbaar is, er met regelmaat, prentjes meegenomen worden. Daar wij hele oude prentjes in archief hebben is het besluit genomen dit archiefdeel niet openbaar te maken.

  Archief Erfgoed 2                                                                                Archief Erfgoed 3
  Als oplossing, zijn wij op dit moment bezig om alle prentjes in een computer-programma te verwerken. Alle mogelijke informatie van het prentje wordt verwerkt, zodat uiteindelijk een compleet naslagwerk ontstaat van alle inwoners van Haren en hun directe familieleden.
  Zo hopen we op termijn informatie te kunnen verstrekken aan diegene die bezig zijn met een familiestamboomonderzoek.
 • Knipselarchief
  Door de loop der jaren zijn een groot aantal knipsels uit kranten en tijdschriften over Haren bewaard gebleven.
  Uit schoenendozen komen de mooiste knipsels.Archief Erfgoed 6
  Uit deze knipsels kan historisch gezien een mooi beeld gevormd worden over de samenleving binnen het dorp door de jaren heen.
  Dit archiefonderdeel moet nog gedigitaliseerd worden en op jaartal gerubriceerd worden.
 • Archief Willy ArtsArchief Erfgoed 5
  Amateurhistoricus Willy Arts (1937 – 1998) heeft in de periode 1962 – 1998 tijdens het samenstellen van het familieboek van de “familie Arts” en het boek “Het dorp Haren in Historisch Perspectief” een grote hoeveelheid historische informatie over het dorp Haren, in documentvorm, foto’s en dia’s verzamelt.Dit archief is bij overlijden van Willy helaas niet meer compleet kunnen blijven. Het overgrote deel van deze collectie is in 2004 overgegaan in het Erfgoed van Haren, evenals het copyright en uitgave recht over het boek “Het dorp Haren in Historisch Perspectief”
 • Puppert / D’n Haorense Trog
  Begin jaren ’70 starten een aantal jongeren een jeugdsoos op onder de naam “Tienersoos de Pub”. Hieruit is een dorpsblad voortgekomen onder de naam “De Puppert”. Alle jaargangen zijn momenteel op basis van bruikleen veilig opgeborgen binnen het Erfgoed van Haren. Als de tienersoos uiteindelijk ophoud te bestaan, gaat ook het dorpsblad verloren. In december 1986 verschijnt een nieuw blad onder de naam “D’n Haorense Trog”. Ook hiervan zijn alle jaargangen binnen het Erfgoedarchief van Haren veilig opgeborgen.
  Momenteel zijn vrijwilligers druk bezig de dorpsbladen te digitaliseren, zodat de informatie op termijn via deze website te bekijken is.

Dit archief zal de komende jaren worden uitgebreid en de aanvullingen zullen via deze site kenbaar worden gemaakt.

Copyright (c) - Erfgoedlokaal Haren Ons Dorp 2012 / Disclaimer