Archief

Gemaakt op dinsdag 28 februari 2012 Laatst bijgewerkt op zondag 04 december 2022 Geschreven door Administrator

Sinds de éérste openingstentoonstelling op 12 september 2008 hebben wij onze bezoekers door de jaren heen met groot succes een aantal tentoonstellingen mogen presenteren, waaronder:

 

1 - Religieus Erfgoed; sporen uit het verleden

tentoonstelling (2) smallIn de periode 13 september 2008 tot en met zondag 4 januari 2009, hebben we de tentoonstellingHet Rijke Roomse Leven” gepresenteerd. Centraal in deze tentoonstelling stond de herinnering aan het kerkelijk leven in het dorp Haren gedurende de 20e eeuw.

Er was dan ook van alles te zien wat ons herinnerde aan onze jeugd waarin alles draaide rondom de kerk. Pas in de 2e helft van de jaren ’60 kwam er een grote verandering met meer vrijheid; de kerken liepen langzamerhand leeg naar gelang we steeds meer in de moderne tijd kwamen. Wat bleef zijn de vele religieuze spullen op rommel-markten en zolders en juist dit devotionalia is breedschalig gepresenteerd in deze tentoonstelling.

Via “beeld en geluid” hebben we het religieuze leven van vroeger duidelijk weergegeven, aangevuld met een diorama over het kloosterleven.

Dat deze openingstentoonstelling een religieus karakter had was mede omdat een aantal zusters Penitenten van de Eenheid, de oude bewoners van Klooster Bethlehem, op vrijdag 12 september het Erfgoedlokaal officieel hebben geopend.

 

2 - Onderwijs Toen en Nu

In de periode 1 maart 2009 tot en met zondag 14 juni 2009 hebben we de tentoonstelling tentoonstelling (1)Onderwijs Toen en Nu” gepresenteerd. Centraal in deze tentoonstelling stond de ontwikkeling van het onderwijs in Haren in de 19e- en 20e eeuw.

Het waren de nonnen van Haren die tussen 1899 en 1948 een bewaarschool runden en handwerkles verzorgden. Onder het bewind van de plaatselijke kerk kwamen er in de jaren ‘50 van de 20e eeuw, een kleuterschool en lagere school.

Gezien het feit dat tijdens de voorbereiding voor deze tentoonstelling de zolder van de plaatselijke school werd opgeruimd kwam véél bruikbaar materiaal voor de dag. Vele schoolfoto’s en gebruiksmaterialen waren voor de bezoekers een lust voor het oog!

 

tentoonstelling (11)

3 - Tradities en Folklore, Het verleden in het heden

In de periode 6 september 2009 tot en met zondag 3 januari 2010 hebben we de tentoonstelling “Tradities en Folklore; het verleden in het heden” gehad. Centraal in deze presentatie stond het jaar van de tradities.
Veel van onze dagelijkse gewoonten hebben wij overgenomen van onze ouders en voorouders; het zijn tradities geworden.

Een traditie is niets anders dan het overhandigen van cultuur van de ene generatie aan de andere. Helaas zijn door de jaren vele tradities verloren gegaan. 

                                         

tentoonstelling (7)Met deze tentoonstelling hebben wij getracht een bijdrage te leveren aan de bewustwording van het belang van onze tradities uit onze eigen leefomgeving. Sinterklaas, Koninginnedag, drie koningen, doden-herdenking, carnaval, we kunnen zo een hele lijst maken van volksgebruiken die jaarlijks terugkomen en uitbundig worden gevierd. En wat denken we van erwtensoep eten, een koekje bij de thee, oliebollen met oud en nieuw, vuurwerk en beschuit met muisjes bij een geboorte, waar komen deze tradities eigenlijk vandaan?

Dialect, het dragen van een poffermuts, een wit kruis op de muur, zondagse gebruiken, allemaal tradities uit het verleden waarvan een groot gedeelte in het heden nog terug te vinden zijn, hetzij weergegeven op een moderne manier, hetzij in een museum. Veel van deze tradities waren in deze tentoonstelling verwerkt. Via “beeld en geluid” hebben we het boerenleven van vroeger duidelijk
weergegeven, aangevuld met een diorama over het huiselijk leven van alle dag.

4 - Het Vergeten Ambacht

In de periode 7 maart 2010 tot en met zondag 13 juni 2010 hebben we de tentoonstelling “Het Vergeten Ambacht” gehad. Centraal in deze presentatie stonden de nostalgische ambachten die grotendeels verloren zijn gegaan.
Vele ambachten hebben hun oorsprong in de middeleeuwse “Gildensfeer” gekregen en gingen vaak over van vader op zoon. Door grote omwentelingen als de industriële revolutie, de daaruit voortvloeiende mechanisatie en de daaropvolgende automatisering zijn de ambacht vrijwel zeker aan de kant geschoven.

Het computertijdperk, gestart aan het einde van de 20e eeuw, vormt een nog grotere tentoonstelling (12) smallbedreiging. Computers, chips en robots maken straks het handwerk geheel overbodig; ze zetten de mens aan de kant!

In deze tentoonstelling hebben we een groot aantal ambachten getoond met bijbehorende gereedschappen. Zo zijn aan bod gekomen de fietsenmaker, de schoenmaker, de bakker, de slager, de rietdekker, de fotograaf, de bijen-imker, de smid en vele andere ambachten.
Allen zorgvuldig gekozen met bijbehorend gereedschap, omdat deze ambachten een belangrijke rol speelden in Haren en haar directe omgeving.

Via “beeld en geluid” hebben we het boerenleven van vroeger duidelijk weergegeven, aangevuld met een diorama over het huiselijk leven van alle dag.

 

 5 - Haren op de Kaart

Op 12 en 13 september 2009, tijdens de Open Monumentendagen, brachten wij een speciaal ingelaste kleine tweedaagse presentatie waarin wij voldeden aan het landelijk thema; je woonplaats op de kaart. Met een groot aantal luchtfoto’s van Haren presenteerde we een duidelijk beeld van hoe Haren er van boven uitzag in mei 2007.
tentoonstelling (8) smallDe luchtfoto’s zijn speciaal gemaakt voor “De vrienden van de Maashorst” te Megen, door Megenaren Dr. Jan Roffelsen jr. en Huub Remmen.

 

De Heemkundekring Megen, Haren en Macharen stelde deze foto’s ter beschikking, zodat vele Harenaren van de speciale gelegenheid gebruik konden maken hun huis van boven te bekijken.

 

 

 

 6 - Sporen uit de 19e eeuw

In de periode 3 oktober 2010 tot en met zondag 2 januari 2011 hebben we de tentoonstelling “Sporen uit de 19e eeuw” gehad. Centraal in deze presentatie stond de bezetting der lage landen met de daarbij behorende vergaande gevolgen voor ons land en onze toekomst.tentoonstelling (3)
We woonden vaak armoedig, samen met ons vee in één ruimte. Kenden nog geen stromend water, geen elektriciteit, geen telefoon, geen gezondheidszorg, nee niets van dat alles wat ons hedendaagse leven kenmerkt. Bittere armoede onder barre omstandigheden, hard werken van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat en dat alles voor een weinig geld en spaarzaam eten voor de vaak véél te grote gezinnen. Elke dag opboksen tegen de elementen van de natuur, denkende aan de jaarlijkse grillen van de Beerse overlaat die voor véél wateroverlast zorgde.
In deze tentoonstelling presenteerden we oude ambachten, foto’s, gebruiksvoorwerpen, landkaarten e.d. over het leven in het Maasland tijdens de 19e eeuw. Een diorama van een boerenwoonvertrek toonde het armzalige wonen uit die tijd. Bijzondere aandacht werd besteed aan de veepest van 1866, die ook in onze omgeving veel impact had.
Vele bezoekers hebben mogen genieten van de collectie “Kijkdozen uit het boerenleven van vroeger’’ van de hand van Theo van Hout uit Ravenstein. Het boerenleven in miniatuur heeft bij velen dierbare herinnering opgeroepen.

 

 7 - Overleven

In de periode 3 april 2011 tot en met zondag 12 juni 2011 hebben we de tentoonstelling “Overleven” gehad. Centraal in deze presentatie stond het dagelijkse leven en het overleven in de roerige en onzekere jaren in de eerste helft van de 20e eeuw. Het was een tijdperk van uitersten. Enerzijds was er grote welvaart, overvloed en vrede. Anderzijds was het voor velen een tijdperk van ongekende werkeloosheid, armoede, onderontwikkeling, oorlog, honger en ellende.


Onze voorouders hebben de gevolgen van dit alles zeer zeker aan den lijve ondervonden.
tentoonstelling (4) small

In deze tentoonstelling hebben we bezoekers diverse fragmenten uit die roerige jaren laten meebeleven in beeld en geluid. Vele zogenaamde stille getuigen uit die periode zijn bijeengebracht om een beeld te geven van het dagelijkse leven.

Aan bod zijn gekomen de werkverschaffing, de Beerse overlaat, de twee wereldoorlogen en de wederopbouw.

Via “beeld en geluid” is de opkomst van de Osse industrie in beeld gebracht evenals diverse uitvindingen en ontwikkelingen die ons vooruitgang hebben gebracht.

 

   8 - Van Aller Tijden

In de periode 9 september 2011 tot en met zondag 1 januari 2012 hebben we detentoonstelling (5) small tentoonstelling “Van Aller Tijden” gehad. Centraal in deze presentatie stond het hergebruik van materialen; speciaal gericht op mensen uit de “zund” generatie.
Deze groep bezoekers hadden dan ook véél herkenning met de vele gebruiksartikelen van toen.
Een plastic zak, een versleten shirt of kapotte schoen, waardeloos zou je zeggen. Toch waren er kunstenaars en hobbyisten die er weer eens iets leuks van konden maken.
Tijdens deze tentoonstelling hebben we vele zelfgemaakt artikelen getoond die gemaakt waren van oude materialen.

Samen met studenten van “Artez Academie, afdeling productdesign, te Arnhem” hebben we deze tentoonstelling een
extra invulling kunnen geven.

tentoonstelling (9) smallVerder hebben we laten zien dat “herdenkingen” ook van alle tijden zijn; Stadsarchief Oss heeft met een fotoreportage van fotograaf Leo van den Bergh (…) uit Oss een dankbare aanvulling gegeven aan deze tentoonstelling. Welke herinnering het hergebruik van voorwerpen bij iemand ook oproept, de reacties van onze bezoekers op deze tentoonstelling waren dan ook hartverwarmend.

 

 

 

 


9 - De vrouw in beeld

In de periode 4 maart 2012 tot en met zondag 10 juni 2012 hebben we de tentoonstelling “De Vrouw in Beeld” gehad. Centraal in deze presentatie stond de vrouw in de 2e helft van de 20e eeuw.
Vrouwen werden gezien als hoofd in de huishouding en moeder van het gezin. Zeker tot eind 50-er jaren was dit een algemeen beeld. Werkende vrouwen moesten met een gering salaris genoegen nemen. Trouwde een vrouw dan volgde automatisch ontslag.
Na de wederopbouw in de jaren ’45-’55 volgde een periode waarin er voor de vrouw heel veel dingen gingen veranderen. vrouwinbeeldDe emancipatie deed van zich spreken en de vrouw verwierf zich meer rechten en vrijheden.
In “De Vrouw in Beeld” stonden we even stil bij een aantal vrouwen, die in Haren een bijzondere stempel hebben gedrukt als vrijwilliger voor de gemeenschap. We namen een kijkje in het verenigingsleven waarin de vrouw centraal stond/staat en maakten kennis met vele nieuwe technische snufjes in de huishouding.
We volgden de vrouw in het huwelijk, bij geboorten en in de persoonlijke verzorging.
Er was van alles te zien, te ervaren en te beleven rondom het thema “De Vrouw in Beeld”. Middels een diorama keken we naar de jaren ’50 - ‘70 waarin een, voor die tijd, moderne ingerichte washoek en slaapkamer te zien was. Ton Lotterman, een gedreven amateur-fotograaf uit Oss, presenteerde een fotocollage, die het alledaagse leven van de vrouw vastlegt in de omgeving waarin zij leeft. Met de film ”Van Huishoudschool tot Voorjaarsschoonmaak” deden wij oude tijden doen herleven.

Deze tentoonstelling was volgens vele bezoekers zeker de moeite waard, voor zowel jong als oud! Even terugkijken in (groot)moeders jonge jaren!

 

 

10 - Groenrijk Haren 

In de periode 7 oktober 2012 tot en met zondag 3 maart 2013 hebben we de tentoonstelling “Groenrijk Haren” gehad.
In deze tentoonstelling werd aandacht besteed aan het “buiten leven” in het groenrijke gebied rondom het dorp Haren van de prehistorie tot de tweede helft van de twintigste eeuw.

Het dorp Haren ligt in het Maasland in het stroomgebied van de Oude Maas. Men leefde men van de landbouw. Het gebied was ook een bron van ontspanning voor de inwoners uit Haren. Men ging er wandelen en de kinderen speelden nog vrijen veilig buiten. Die herinneringen hebben we door middel van gebruiksvoorwerpen in beeld gebracht.groenrijkharen

Sporen in het landschap in de vorm van bodemvondsten herinneren ons aan de tijd waarin intensief geleefd en gewerkt werd in het buitengebied. Die sporen zijn zowel boven als onder de grond terug te vinden. Amateur archeoloog Gerard Smits uit Oss en amateur geoloog Jan van de Coolwijk uit Berghem toonden hun bodemvondsten, uiteen-lopend van mammoetresten tot Romeinse sierraden.

We hadden vitrines ingericht met kinderspeelgoed, een miniatuurkermis en een miniatuur fietsenverzameling. Kijkdozen met agrarische voorstellingen gaven een goed beeld over het boerenleven van vroeger. Ook het religieuze buitenleven wordt in beeld gebracht. Een diorama nam de bezoeker mee naar een rustaltaar van een Lambertus- processie zoals die in Haren gehouden werd in de jaren veertig van de vorige eeuw. Een foto-impressie van fotograaf Daan Scholte toonde het “Rijke Roomse buitenleven”.

Ook deze tentoonstelling werd door een groot aantal bezoekers bezocht.

 

11 - Macht en Pracht

In de periode 7april 2013 tot en met zondag 15 september 2013 hebben we de tentoonstelling “Macht en Pracht” gehad.

 

12 - De Tijd zegt Alles

 

13 - Onderweg


14 - Mijn Vader en Ik

15 - Kunst en Ambacht 

In de periode 5 april tot en met 13 september 2015 hebben we de tentoonstelling ‘Kunst en Ambacht’ gehad. Deze keer geen gebruiksartikelen uit het dagelijkse leven van de twintigste eeuw, maar echte ambachtelijke kunst en vormgeving uit onze hedendaagse tijd. Bijeengebracht door vijf en dertig regionale kunstenaars uit de amateur- en professionele wereld. Een lust voor het oog voor diegene die van bijzondere expressie houden.

Moderne kunst
In deze tentoonstelling stonden we stil bij de hedendaagse, ambachtelijke en natuurlijke kunst. Door materialen een eigenzinnige bewerking mee te geven, ontstaat nieuwe creaties met als doel schoonheid en/of een functionele toepassing. Vrije expressie brachten we in beeld in de vorm van schilderen, beeldhouwen, metaal bewerken, tekenen en fotografie. Nieuwe materialen die met ambachtelijke en moderne 3D-technieken werden bewerkt, vormden functionele objecten. Sieraden, schoenen, knopen en hoofddeksels zijn voorwerpen die met passie uit handen van jonge mensen hun schoonheid hebben meegekregen. Zij vormden een welkome aanwinst in deze tentoonstelling.

Ambachtelijke- en natuurlijke kunst
We lieten een aantal ambachtelijke beroepen zien met ieder een eigen kunstzinnige vormgeving. Sieraden van de hand van een goud- en zilversmid, glasblazen, glas in lood en grafisch vakwerk, presenteerden een heel andere manier van kunst.
In samenwerking met stadsarchief Oss is het mogelijk geworden om een groot aantal professionele foto’s te tonen van de fotografen Daan Scholte en Leo van den Bergh. Beiden hebben op fantastische wijze dagelijkse gebeurtenissen in de regio vastgelegd via de lens van hun camera. Echt vakwerk uit de vorige eeuw.
Francien Hoefnagels, Jacqueline Nelissen en Michelle Kusters toonden daarentegen gedetailleerde foto’s en grafische game design; moderne digitale vormgeving uit onze tijd. Niet te vergeten de pracht en praal die de natuur uitstraalt in haar eigen kunstvormgeving. Bijen zijn vakkundige bouwers als zij op bijzondere wijze hun honingraten maken. Bijenmuseum ‘EcoPoll’ uit Geffen liet de ambachtelijke technieken en aanverwante gebruiksartikelen van de imkerij zien.

Onze gast
In elke tentoonstelling proberen we een speciale gast zijn of haar hobby tot uiting te laten brengen. Deze keer hadden we te gast Toon van Deijne en Hil Driessen uit Haren. Beide professionele vormgevers en ontwerpers, die in hun vakgebied, door samenwerking de hoogste grenzen opzoeken van kennen en kunnen in de wereld van de hedendaagse vormgeving.  Een aantal projecten van dit vakbekwame professionele duo mocht het Erfgoedlokaal aan haar bezoekers presenteren tijdens de tentoonstelling ‘Kunst en Ambacht’.

 

 16 - Mijn Verzameling 

In de periode november tot en met maart 2016 hebben we de tentoonstelling ‘Mijn Verzameling’ gehad.

Al sinds het bestaan van de mensheid kennen we ‘Jagers en Verzamelaars’. Toen was het puur om te overleven. In de huidige tijd zijn we ‘Verzamelaars en Jagers’ geworden. Nu niet om te overleven maar om net dat ene missende deeltje na te jagen wat je zoekt, om je eigen verzameling compleet te maken. Jouw verzameling te mogen tonen aan een breed publiek, daar gaat het om in deze tentoonstelling.

Waarom verzamelen mensen dingen?

Iedereen kent vast wel iemand die iets verzamelt. Of het nou foto’s, sleutelhangers, speldjes, Lego, stickers, Meccano, postzegels, flippo’s of misschien Pokémon-kaarten zijn maakt niet uit. Is het een rage of zijn verzamelingen het gevolg van een beroep, hobby of zo maar een interesse. Verzamelen is iets van alledag, voor jong en oud. Het herinnert je aan een bepaalde periode uit je leven. Het is een hobby waaruit je voldoening kunt halen, zeker als jouw verzameling groeit. Je hebt als het ware een doel totdat je collectie compleet en uniek is. Velen gaan erg ver om dit doel te bereiken. Sommige maken er een levenswerk van!

Samen verzamelen, banden smeden

Dat mensen plezier beleven aan verzamelen en dat dit banden smeed met andere verzamelaars, moge duidelijk zijn. Maar liefst vijfenveertig verzamelaars, uit een groot gebied rondom het Erfgoedlokaal, hebben hun ‘bijzondere collectie’ aangeboden om te presenteren aan een breed publiek.

 

 elvis

 

It's Now Or Never

Op 8 januari 2015 zou hij zijn tachtigste verjaardag hebben gevierd: Elvis Presley, The King Of Rock ‘n’ Roll (1935-1977). Wie van de naoorlogse generatie is niet opgegroeid met deze wereldberoemde Rock idool.
Elvis Presley spullen verzamelt Gerard Schut uit Oss al zijn hele leven. Op zijn veertiende kwam hij in aanraking met Elvis muziek en was meteen een fan van het eerste uur. Nu op zijn tweeënzeventigste levensjaar is hij nog steeds een fanatieke verzamelaar overladen met passie. Dat laat hij dan ook graag zien en horen aan geïnteresseerden die zijn collectie willen zien. Speciaal voor deze tentoonstelling heeft Gerard een groot aantal herinneringen aan Elvis bijeengebracht. Komt het zien: ‘It’s Now Or Never’!

 

17 - Iconen & Symbolen

In de periode april tot en met september 2016 hebben we de tentoonstelling ‘Iconen & Symbolen’ gehad.

 

18 - Knus en Welvarend, jaren '50 - jaren '60

In de periode november 2016 tot en met april 2017 hebben we de tentoonstelling ‘Knus en Welvarend, jaren '50 - jaren '60' gehad.

In de naoorlogse periode veranderde de wereld in rap tempo. Moderne uitvindingen, nieuwe technieken en materialen veranderden het dagelijkse leven ingrijpend. In de jaren vijftig stonden de donkere oorlogsjaren nog vers in het geheugen gegrift, maar de toekomst lag open. Het was in de wederopbouwjaren hard werken, maar er was optimisme en levensvreugde te bespeuren. Iedereen geloofde toen dat de toekomst alleen maar beter kon worden. In de jaren zestig brak een geheel nieuwe tijd aan waarin we anders gingen denken en leven. Een nieuwe generatie stond op en andere normen en waarden kregen de overhand. De welvaartmaatschappij begon aan een niet te stuitte opmars. Grenzen verleggen was de uitdaging in de jaren zestig. Alles leek mogelijk!

Knus en welvarend

In deze tentoonstelling hebben wij onze bezoekers duidelijk de verschillen tussen de jaren vijftig en zestig mogen tonen met een groot aantal gebruiksvoorwerpen. De technische ontwikkelingen en de daaruit voortvloeiende mogelijkheden volgden elkaar in een rap tempo op. Zowel in het gezinsleven als op het gebied van kennisoverdracht veranderde er véél. Werkten we begin jaren vijftig nog met paard en kar, dan was dat in de jaren zestig wel anders met de versneld opkomende landbouwmechanisatie en bio-industrie. Door veranderende infrastructuur legden we grotere afstanden af die ons een nieuwe wereld liet ontdekken. De mode, de muziek, de jeugd, het huwelijk, onze persoonlijke verzorging en zelfs het speelgoed van de kinderen onderging grote veranderingen. De woninginrichting werd gemoderniseerd. Als hulp in de huishouding zagen we steeds meer elektrische apparaten op de markt komen. De televisie zorgde voor een complete omwenteling. Je kreeg de wereld als het ware in de huiskamer gepresenteerd met mooie vermakende programma’s, maar ook met schokkend wereldnieuws.

Tocht door de jaren vijftig en zestig

We namen onze bezoekers tijdens deze tentoonstelling graag mee in een tocht door de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. Niet alleen met gebruiksartikelen, maar ook met een heuse tijdlijn van gebeurtenissen uit deze twee decennia. We tonen beelden van de documentaire ‘Ondersteboven - Nederland in de jaren 60’. Een bezoek aan deze tentoonstelling is de moeite waard voor jong en oud. Zeker voor de ouderen onder ons is het ophalen van herinneringen uit die tijd, onder het genot van een kopje koffie, een gezellige bezigheid in deze donkere winterdagen.

 

19 - Boeren, Burgers en Buitenlui

In de periode april tot en met oktober 2017 hebben we de tentoonstelling ‘Boeren, Burgers en Buitenlui’ gehad.

In deze tentoonstelling werd vooral de nadruk gelegd op de bewoners van het platteland, de boeren. We zagen hoe zij woonden en samenwerkten met de burgerij en buitenlui. In 'mens en dier' lieten we zien hoe boeren, burgers en buitenlui samen leefden met hun (huis)dieren en wat daarvan de invloed was op het dagelijkse leven. Bijzonder was de collectie van Chris van Hout, die de verschillende mogelijkheden liet zien van verzorging en behuizing van vogels. Ook kwamen aan bod: verschillende vogel vangtechnieken, de imkerij en de jacht. In een diorama werd het voorkomen van 'Boer, Burger en Buitenlui' groots in beeld gebracht. Ook kwam de agrarische miniatuurwereld van Theo van Hout weer aan bod in een aantal nieuwe 'kijkkasten' aangevuld met in miniatuur weergegeven boerenwagens en handkarren van Ad van de Pas. In de documentaire ‘van Blok tot Klomp’ liet Martien van Gasteren zien, hoe hij zeventig jaar lang op ambachtelijke wijze schoeisel heeft gemaakt voor zowel de boeren, burgers als buitenlui.

 

20 - Kijk, ik vond op zolder

In de periode november 2017 tot en met april 2018 hebben we de tentoonstelling ‘Kijk, ik vond op zolder’ gehad. 

 

 

21 - Europa

In de periode 6 mei 2018 tot en met zondag 7 oktober hebbenw e de tentonstelling 'Europa'.

 

 

 

 

22 - Plezier en Passie

In de periode  7 oktober 2018 tot en met zondag 7 april 2019 hebben we de tentoonstelling 'Plezier en Passie'

 

 

 

 

23 - Plekken van Plezier

In de periode 5 mei 2019 tot en met zondag 7 oktober hebben we de tentoonstelling 'Plekken van plezier' gehad.


 

 

24 - Zichtbaar Verleden 1940 - 1950

 

 

25 - Fragmenten van Hout

 

 

 

26 - Sport Brengt Vreugde in kring Maasbuurt

 

 

27 - Levend Erfgoed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright (c) - Erfgoedlokaal Haren Ons Dorp 2012 / Disclaimer