Huidige tentoonstelling

Gemaakt op vrijdag 05 december 2014 Laatst bijgewerkt op zondag 28 mei 2017 Geschreven door Administrator
 
 
Boeren, Burgers en Buitenlui
 
 (Nieuwe tentoonstelling per 4 juni tot en met 1 oktober a.s.)
 
 Screenshot 2
 
Ons Erfgoedlokaal Haren ons dorp brengt vanaf zondag 4 juni een geheel nieuwe tentoonstelling met als thema: ‘Boeren, Burgers en Buitenlui’. In de tijd dat de telefoon en krant nog niet voorhanden waren, trok van oudsher de roep van de stadsomroeper de aandacht van het publiek als hij nieuws te melden had. 'Boeren, Burgers en Buitenlui'. Met deze drie begrippen was in feite iedereen in zijn directe omgeving genoemd en was de aandacht getrokken. Zo ook wil het Erfgoedlokaal met deze kreet tot en met zondag 1 oktober  elke eerste zondag van de maand van 11:00 - 15:00 uur de aandacht vestigen op haar nieuwe tentoonstelling.

Gescheiden werelden

De uitdrukking ‘Boeren, Burgers en Buitenlui’ verwijst ook naar een tijd, dat stad en platteland nog strikt gescheiden werelden waren. Vreemdelingen konden zich slechts toegang tot de stad verwerven via streng gecontroleerde stadspoorten. In het Maasland waren onder andere Oss, Ravenstein en Megen eeuwenlang de plek waar boeren, burgers en buitenlui juist samen kwamen voor handel, geloof, vertier, veiligheid en andere zaken. Stad en platteland waren elkaars tegenpolen, maar ook van elkaar afhankelijk. Dat veranderde in de 19e eeuw snel. Stadswallen verloren hun functie, steden breidden zich steeds meer uit over het omringende platteland, boeren werden burgers en steeds meer burgers werden buitenlui. Een bekend regionaal voorbeeld van boeren werden burgers, is het te werk stellen van boeren in de vleesverwerkende industrie in Oss tijdens de jaren vijftig van de vorige eeuw.

Mens en dier

In deze tentoonstelling willen we vooral nadruk leggen op de bewoners van het platteland, de boeren. Zij waren het die door noeste arbeid hun land en gewassen bewerkten en hun oogst, vee en producten van de dieren van eigen bedrijf, aanboden aan de burgers binnen de stad. Hier leefden de ambachtslieden die op hun beurt van de (oogst)producten weer handelsartikelen maakten voor burgers en buitenlui. We leggen sterk de nadruk op ‘mens en dier’. Hoe zij samen woonden, werkten en leefden op het platteland en in de burgerij. Aan bod komen onder andere de slacht, het wecken van vlees, groente en fruit én ons broodbeleg. De invloed van de landbouw in ons dagelijks leven, de jacht en de verschillende mogelijkheden van het houden van (huis)dieren door boer, burger en buitenlui. Ook worden de onderlinge verschillen uitgelegd tussen arm en rijk in tastbare gebruiksvoorwerpen. Het geheel wordt aangevuld met de bijenteelt en (huis)dieren in de kunst. Bijzonder is de collectie van Chris van Hout, die de verschillende mogelijkheden laat zien van behuizing van vogels van uiterst primitief tot luxe vogelkooien. Ook verschillende vangtechnieken komen aan bod. In een diorama wordt het voorkomen van 'Boer, Burger en Buitenlui' groots in beeld gebracht. Ook komt de agrarische miniatuurwereld van Theo van Hout weer aan bod in een aantal nieuwe ‘kijkkasten’ aangevuld met in miniatuur weergegeven wagens en handkarren van Ad van de Pas. Kortom een tentoonstelling die zeer zeker de moeite waard is om te bekijken voor jong en oud


‘Boeren, Burgers en Buitenlui ’ is geopend van zondag 4 juni t/m zondag 1 oktober 2017. Het Erfgoedlokaal is gehuisvest in de voormalige kloosterboerderij gelegen links naast het gebouwencomplex van Klooster Bethlehem aan het Kerkplein te Haren. Gele bewegwijzeringborden in het dorp wijzen u de weg naar Klooster Bethlehem.

Openingstijden: elke éérste zondag van de maand van 11:00 - 15:00 uur. Bezoek in groepsverband buiten de gebruikelijke openingstijden uitsluitend op afspraak! Zie voor verdere informatie de website: www.harenonsdorp.nl

Entree: € 2,00 per persoon / Vrienden van het Erfgoedlokaal en kinderen onder de 12 jaar hebben gratis toegang.

 

Copyright (c) - Erfgoedlokaal Haren Ons Dorp 2012 / Disclaimer